Дума Описание
работодател работодателят, работодателя, мн. работодатели, м. Човек, предприятие, които дават работа, наемат работници срещу заплащане по трудов договор. // прил. работодателски, работодателска, работодателско, мн. работодателски.