Дума Описание
работница мн. работници, ж. Разг. Работлива жена.