Дума Описание
работник мн. работници, м. 1. Човек, който работи, постоянно извършва някаква дейност, за да се прехранва. Социален работник. Научен работник. Работник в завод. 2. Човек, който е временно нает да извършва някаква дейност. Работници на къщата. 3. Работлив човек. // прил. работнически, работническа, работническо, мн. работнически.