Дума Описание
работилница мн. работилници, ж. Помещение за работа на занаятчия. Кожухарска работилница.