Дума Описание
работен работна, работно, мн. работни, прил. 1. През който се работи. Работен ден. Работна седмица. 2. Който е предназначен за работене. Работни дрехи. Работен добитък. 3. Работлив, трудолюбив. Работна мома.