Дума Описание
пясък само ед. Дребни зърнести частици от твърди вещества, минерали. Ситен пясък. // прил. пясъчен, пясъчна, пясъчно, мн. пясъчни. Пясъчен замък. • Захар иа пясък. Захар на ситни зрънца, късчета. • Пясъчен часовник. Уред за измерване на времето чрез пропускано през отвор определено количество пясък.