Дума Описание
препускам препускаш, несв. и препусна, св. 1. Какво. Карам животно да тича бързо. Препускам кон. 2. За животно — тичам бързо. Конят препуска. 3. Разг. Тичам с всичка сила; търча; минавам бързо.