Дума Описание
парцал мн. парцали, (два) парцала, м. 1. Част от някаква тъкан, обикновено стара; отрепка. Избърши с парцала пода. 2. Стара, окъсана или замърсена дреха; дрипа. Ходи в парцали. • Мигам на парцали. Гледам смутено, недоумяващо. • Налягам си парцалите. Кротувам, мирувам. • Вали сняг на парцали. Вали на едри късове от слепени снежинки.