Дума Описание
партия мн. партии, ж. 1. Обществено-политическа организация на хора с общи интереси, цели и идеология. Консервативна партия. 2. Прен. Разг. Човек или хора, които мислят еднакво с други или имат еднакви интереси. Ти си от моята партия. 3. Част от музикално произведение, предназначена за един инструмент или един певец. 4. Една завършена част от игра. Шахматна партия. 5. Разг. Подходящ кандидат за женитба. Тя не е партия за тебе.