Дума Описание
партитура мн. партитури, ж. Нотен запис на музикално произведение.