Дума Описание
партизанин мн. партизани, м. 1. Пренебр. Лице, което става член на определена партия по користни подбуди, а не по убеждения. 2. Участник в съпротивително движение. // прил. партизански, партизанска, партизанско, мн. партизански. Партизански отред.