Дума Описание
партиец мн. партийци, м. Разг. Член на комунистическа партия.