Дума Описание
партида мн. партиди, ж. 1. Отделна сметка в банка или друго учреждение, по която се внасят суми. 2. Определено количество еднообразна стока. 3. Произведени за определено време стоки. Всички копчета от тази партида са дефектни.