Дума Описание
партакеши само мн. Пренебр. Преносими вещи; багаж. • Вдигам си партакешите. Пренебр. Напускам някое място.