Дума Описание
парса само ед. Остар. Пари, които се събират от зрителите след представления. • Обирам парсата. 1. Понасям наказание вместо друг. 2. Ползвам облагите от работа, която са извършили други.