Дума Описание
парников парникова, парниково, мн. парникови, прил. 1. Който е произведен в парник. Парникови зеленчуци. 2. Който се отнася до парник. • Парников ефект. Затопляне на климата поради преминаване на слънчевото лъчение през атмосферата до Земята и невъзможността поради замърсяването на въздуха да премине при отразяването обратно, в резултат на което се задържа слънчева енергия. • Парниково цвете. Човек, който живее затворен; слаб, бледен.