Дума Описание
парна парнеш, мин. св. парнах, мин. прич. парнал, св. — вж. парвам.