Дума Описание
парламентарист мн. парламентаристи, м. 1. Привърженик на парламентаризма. 2. Член на парламент.