Дума Описание
парламентаризъм само ед. Политическа система, в която управлението принадлежи на парламента.