Дума Описание
паркинг мн. паркинги, (два) паркинга, м. Място, определено за престояване на автомобили.