Дума Описание
паркетин само ед. Препарат за почистване на паркет, който му придава блясък.