Дума Описание
паркет само ед. 1. Вид подова настилка от еднакви по големина малки дъски. Стаята е с паркет. 2. Малки дъски с еднаква големина и форма, които се подреждат в някакви фигури. Купих паркет за хола.