Дума Описание
парк паркът, парка, мн. паркове, (два) парка, м. 1. Голяма градина с алеи и насаждения. Разходихме се в парка. 2. Място, в което се съхраняват природна забележителност, животински или растителни видове; резерват. Национален парк “Витоша”. 3. Съвкупността от превозни средства. Градски автомобилен парк. 4. Място за съхраняване и ремонт на превозни средства и техника. // прил. парков, паркова, парково, мн. паркови.