Дума Описание
паритет само ед. Равенство по стойност на едно нещо с друго нещо.