Дума Описание
пари само мн. 1. Метални или книжни знаци, с които се измерва стойността на стоките и труда. 2. Средства, капитал. Нямам пари. // същ. умал. парйчки, само мн. • Без пари. Съвсем евтино. • Изкарвам пари. Печеля. • Хвърлям пари на вятъра. Харча много, необмислено или напразно. • Сухи пари. Пари в наличност. • Пера пари. Сключвам сделки, за да оправдая нечестно получени пари.