Дума Описание
пардон междум. За изказване на извинение: простете, извинете.