Дума Описание
парашутизъм само ед. Спорт, свързан с приземяване с парашут.