Дума Описание
параходство мн. параходства, ср. 1. Придвижване на плавателни съдове; корабоплаване. 2. Организация, предприятие, което управлява придвижването на съдове. Българско речно параходство.