Дума Описание
парафраза мн. парафрази, ж. 1. Предаване на чужд текст със свои думи. 2. Описателно предаване на думи и изрази, например "пишещият тези редове" вместо "аз".