Дума Описание
парафин само ед. 1. Спец. Наситен въглеводород, лесно запалим, в газообразно, течно или твърдо състояние. 2. Бяло полупрозрачно вещество, получавано при обработка на нефт. Свещи от парафин. Течен парафин. // прил. парафинен, парафинена, парафинено, мн. парафинени. // прил. парафинов, парафинова, парафиново, мн. парафинови.