Дума Описание
парастас само ед. Спец. Кратка църковна молитва за покойник; помен.