Дума Описание
параметър мн. параметри, (два) параметъра, м. Величина, размер, който характеризира основните свойства на предметите и явленията.