Дума Описание
паралич само ед. Парализа. • Детски паралич. Заразна болест, която поразява целия организъм и води до атрофия на крайниците; по-лиомиелит.