Дума Описание
парализа мн. парализи, ж. 1. Спец. Заболяване, при което някои органи прекратяват дейността си, обездвижват се. 2. Прен. Загуба на способността за действие; застой, бездействие.