Дума Описание
паралелен паралелна, паралелно, мн. паралелни, прил. 1. Успореден. 2. Ставащ едновременно; сходен, еднакъв. Паралелно движение. Паралелни светове.