Дума Описание
паралел мн. паралели, (два) паралела, м. 1. Спец. В геометрията — линия или равнина, която е успоредна на друга. 2. Спец. В географията — мислено прекарана по земната повърхност линия, която е успоредна на екватора. 3. Прен. Съпоставяне, успоредица. Правя исторически паралели.