Дума Описание
параклис мн. параклиси, (два) параклиса, м. Малка църква, която няма осветен престол и в нея не се служи.