Дума Описание
парадокс мн. парадокси, (два) парадокса, м. 1. Неочаквано явление, което не съответства на представите ни. 2. Мнение, схващане, твърдение, което противоречи на здравия смисъл. Математически парадокс. 3. Находчив израз, изграден върху две противоречиви мисли.