Дума Описание
параден парадна, парадно, мн. парадни, прил. 1. Предназначен за парад. Парадно облекло. 2. Тържествен, главен. Параден вход. 3. Прен. Показен, фалшив. // същ. парадност, парадността, ж.