Дума Описание
параграф мн. параграфи, (два) параграфа, м. 1. Подразделение на текст (обикн. от нормативен акт) с относителна завършеност. 2. Знакът, с който се отбелязва такъв текст — §.