Дума Описание
парабола мн. параболи, ж. 1. Спец. В математиката — незатворена крива, описана от точка при определено движение. 2. Спец. Къса литературна творба с преносно значение и поучителен характер. 3. Пътят, който описва едно тяло, хвърлено под ъгъл към хоризонта.