Дума Описание
пара мн. пари, ж. 1. Остар. Най-малката турска монета. 2. Само ед. Пари. Много пара изкарва. 3. Разг. Монета. Една пара падна на пода. // същ. умал. паричка, мн. парички, ж. • Бие ме парата. Богат съм. • За две пари.
пара мн. пари, ж. Газ, който се получава при нагряване на течности. Водна пара. • Вдигам пара. 1. Вълнувам се много, реагирам бурно. 2. Полагам усилия нещо да стане бързо. • Държа под пара. Карам някого да бъде напрегнат. • С пълна пара. Усилено, с всички сили. • Та пара се вдига. Енергично, бързо, усилено. Работи, та пара се вдига.