Дума Описание
папур само ед. Блатно растение с тънки и дълги листа; рогоз.