Дума Описание
папуняк мн. папуняци, (два) папуняка, м. Прелетна птица с качул на главата.