Дума Описание
папски папска, папско, мн. папски, прил. Който се отнася до папата. Папска власт.