Дума Описание
папка мн. папки, ж. Обложка от две корици, в която се поставят документи, книжа и др.