Дума Описание
папирус мн. папируси, (два) папируса, м. 1. Само ед. Тревисто растение, от което в древността са изработвали материал, върху който се пише.2. Материалът за писане, изработен от това растение. 3. Свитък с изписан текст.