Дума Описание
пападигма мн. парадигми, ж. 1. Спец. В граматиката — съвкупността от формите на една дума. 2. Спец. В граматиката — модел за словоизменение на дадена част на речта. 3. Прен. Образец, модел.