Дума Описание
папагалски папагалска, папагалско, мн. папагалски, прил. 1. Който се отнася до папагал. Папагалски пера. 2. Който не е свързан с разбиране. Папагалско учене. • Папагалско семе. Вид слънчогледови семена, които са с твърда обвивка с бели ивици.