Дума Описание
пан- Първа част на сложни думи, която означава обхващане на нещо изцяло, във всички направления: панамериканизъм, паневропеизъм, панислямизъм, панславизъм, пантюркизъм и др.